::: Bangkok Auto Mobile ::: ฟอร์ด ศรีนครินทร์ รับซ่อมสี ทำสี และซ่อมตัวถัง เคลมประกันรถฟอร์ด


บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดและผู้จำหน่ายฟอร์ดทุกรายพร้อมที่จะดูแลรถยนต์ของท่านและให้การบริการที่ดีที่สุดตามคาดหวังของท่าน ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด เราจึงขอแนะนำให้ท่านนำรถยนต์ของท่านเข้ารับบริการตามระยะเวลาที่กำหนดที่ศูนย์บริการมาตรฐานของเรา

รถยนต์ฟอร์ดของท่านถูกสร้างขึ้นเพื่อการขับขี่ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด วิศวกรของเราออกแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง เพื่อให้รถยนต์ฟอร์ดของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งสภาวะก่อนและหลังอุบัติเหตุ


ตารางเข้ารับบริการเช็คระยะทุก 15,000 KM
ครั้ง เลขกิโลเมตร ระยะเวลา
1 15,000 9 เดือน
2 30,000 18 เดือน
3 45,000 27 เดือน
4 60,000 36 เดือน
5 75,000 45 เดือน
6 90,000 54 เดือน
7 105,000 63 เดือน
8 120,000 72 เดือน
9 135,000 81 เดือน
10 150,000 90 เดือน
11 165,000 99 เดือน
12 180,000 108 เดือน
ตารางเข้ารับบริการเช็คระยะทุก 15,000 KM
ครั้ง เลขกิโลเมตร ระยะเวลา
13 195,000 117 เดือน
14 210,000 126 เดือน
15 225,000 135 เดือน
16 240,000 144 เดือน
17 255,000 153 เดือน
18 270,000 162 เดือน
19 285,000 171 เดือน
20 300,000 180 เดือน
21 315,000 189 เดือน
22 330,000 198 เดือน
23 345,000 207 เดือน
24 360,000 216 เดือน

รายละเอียดการให้บริการ
     -  บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาทีพร้อมล้างทำความสะอาดรถ
     -  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ ผ้าเบรก ยางปัดน้ำฝน
     -  รับประกันคุณภาพอะไหล่ 1 ปี / 20,000 กม. พร้อมการบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม
     -  ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
     -  ตรวจการทำงานของระบบปรับอากาศ
     -  ตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างภายในรถ
     -  ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์สำหรับเกียร์ธรรมดา
     -  ตรวจสอบการทำงานของแตรและสัญญาณไฟส่องสว่าง
     -  ตรวจสอบสภาพกระจกบังลมหน้า
     -  ตรวจสอบการทำงานของใบปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจก
     -  ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก
     -  ตรวจสอบระดับน้ำมันคลัตช์สำหรับเกียร์ธรรมดา
     -  ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
     -  ตรวจสอบระดับน้ำฉีดกระจก
     -  ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
     -  ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
     -  ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมของระบบปรับอากาศและของเหลวต่างๆ
     -  ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมของระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
     -  ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานขับ
     -  ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
     -  ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์สตาร์ท
     -  ตรวจสอบสภาพของไดชาร์จ
     -  ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ
     -  ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมของระบบเบรก
     -  ตรวจสอบสภาพการทำงานและการรั่วซึมของโช๊คอัพ
     -  ตรวจสอบการรั่วซึมของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์และท่อทางเดินน้ำมัน
     -  ตรวจสอบสภาพของลูกหมากคันชักและคันส่ง
     -  ตรวจสอบการรั่วซึมและจุดยึดของระบบไอเสีย
     -  ตรวจสอบสภาพยางหุ้มเพลาขับ (ถ้ามี)
     -  ตรวจสอบเพลาขับและข้อต่อต่างๆ
     -  ตรวจสอบสภาพสีและตัวถัง
     -  ตรวจสอบการสึกหรอ อายุและสภาพของดอกยาง
     -  ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก
     -  ตรวจสอบความดันลมยาง รวมถึงยางอะไหล่

ตารางบำรุงรักษา / ค่าใช้จ่ายรถยนต์ฟอร์ด

FIESTA


FOCUS


RANGER


ECOSPORT


ESCAPA


EVEREST


TERRITORYระยะเวลาการรับประกันของ FORD WARRANTY 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรฟอร์ด เซอร์วิส

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

 

ฟอร์ดก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้น พร้อมกับการเข้ามาลงทุนในเมืองไทย มีการคัดเลือกและฝึกอบรมช่างด้วยหลักสูตรทีได้มาตรฐาน มีการสอบและตรวจวัดความสามารถของช่างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าช่างของฟอร์ดทุกคน มีความสามารถอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าฟอร์ดเกิดความมั่นใจ และพึงพอใจสูงสุด”

ฟอร์ดเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ปี 2539 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในด้านตัวรถและบริการหลังการขาย ในปีเดียวกันจึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างที่ถนนบางนา-ตราด กม.18 จากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่ถนนสรรพาวุธ 4 แยกบางนาในเดือนตุลาคม ปี 2544

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างของฟอร์ด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาฝีมือ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ช่างในระดับต่างๆ เพื่อมอบบริการหลังการขายที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าฟอร์ด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด่วนทางโทรศัพท์แบบ HOT LINE เพื่อให้ช่างโทรมาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาติดขัดในการซ่อมรถลูกค้า

ปัจจุบันฟอร์ดประเทศไทย มีช่างรวมทุกระดับประมาณ 400 คน กระจายอยู่ตามศูนย์บริการหลัก เฉลี่ยแห่งละ 6-7 คน แบ่งเป็น 4 ระดับคือ

 • ASSISTANT TECHNICIAL หรือผู้ช่วยช่างเทคนิค
 • TECHINCIAL
 • SENIOR TECHNICIAN
 • MASTER TECHNICIAN

ผู้ที่จะสมัครเป็นช่างของฟอร์ดได้ ต้องเรียนจบขั้นต่ำระดับ ป.ว.ช.ช่างยนต์ และต้องผ่านการทดสอบ “วัดความรู้ทั่วไปในการรับสมัครช่าง” ซึ่งเป็นการสอบความรู้พื้นฐานเรื่องรถ และความถนัดในด้านช่าง โดยศูนย์ฝึกอบรมจะเขียนข้อสอบและส่งให้ศูนย์บริการที่ต้องการรับช่างเพิ่ม

เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค จากนั้นถ้าจะเลื่อนขั้นเป็นช่างระดับ 2,3 หรือ 4 ก็ต้องผ่านการเรียน โดยมีทั้งการเรียนด้วยตัวเอง และเรียนกับอาจารย์ที่ศูนย์ฝึกอบรม โดยเฉพาะวิชาไฟฟ้าที่เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้

ตำราเรียนในแต่ละหลักสูตรของฟอร์ด เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบด้วย จึงจะเลื่อนขั้นได้

คุณสมบัติของช่าง 4 ระดับ

1. ASSISTANT TECHNICIAN

 • การศึกษาขั้นต่ำ ป.ว.ช.ช่างยนต์
 • ผ่านการอบรมและทดสอบวิชาพื้นฐาน 14 วิชา
 • ผ่านการอบรมพื้นฐานระบบไฟฟ้า 5 วัน

2. TECHNICIAN

 • จบหลักสูตรบังคับพื้นฐานอย่างน้อย 2 หลักสูตร คือ ปิกอัพและรถยนต์นั่ง ส่วนรุ่นอื่นสามารถเลือกให้เหมาะกับตลาด
 • ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวิชา
 • เข้าอบรมตามหลักสูตร 10 วัน
 • สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้น และซ่อมบำรุงตามระยะทางได้
 • ทำงานด้วยความปลอดภัย และไม่ทำให้รถเสียหาย

3. SENIOR TECHNICIAN

 • จบหลักสูตรบังคับพื้นฐานอย่างน้อย 2 หลักสูตร คือ ปิกอัพและรถยนต์นั่ง ส่วนรุ่นอื่นสามารถเลือกให้เหมาะกับตลาดได้
 • ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวิชา
 • เข้าอบรมตามหลักสูตร 30 วัน
 • ชำนาญงานซ่อมบำรุง
 • ตรวจวิเคราะห์หาข้อขัดข้อง (DIAGNOSE) ระบบหลักๆ ในรถยนต์

4. MASTER TECHNICIAN

 • สามารถถ่ายทอดความรู้ เป็นครูฝึกอบรมช่างระดับต่ำกว่าได้
 • ชำนาญในการจัดขั้นตอนงานซ่อมบำรุงที่ยากและซับซ้อน
 • ตรวจวิเคราะห์หาข้อขัดข้อง (DIAGNOSE) ระบบหลักในรถยนต์ที่ซับซ้อน
 • จบหลักสูตรวิเคราะห์เสียง และการสั่นสะเทือน 5 วัน
 • อบรมเพื่อเป็นครูฝึก 5 วัน
 • อบรมบริหารจัดการเอกสารทางเทคนิคในศูนย์บริการ 1 วัน
 • ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวิชา
 • เข้าอบรมตามหลักสูตรทั้งหมด 11 วัน

ปัจจุบันฟอร์ดประเทศไทยมี ASSISTANT TECHNICIAN ประมาณ 100 คน TECHNICIAN ประมาณ 200 คน SENIOR TECHNICIAN ประมาณ 60 คน (แต่ละศูนย์บริการมีอย่างน้อย 1 คน) และช่างที่กำลังจะจบเป็น MASTER TECHNICIAN ในปีนี้อีก 57 คน (แต่ละศูนย์บริการมีอย่างน้อย 1 คน)

ฟอร์ดทั่วโลกมีเป้าหมายเดียวกันว่า แต่ละศูนย์บริการจะต้องมีช่างเทคนิคระดับ MASTER TECHNICIAN 10 เปอร์เซ็นต์, SENIOR TECHNICIAN 40 เปอร์เซ็นต์, TECHNICIAN 40 เปอร์เซ็นต์, ASSISTANT TECHNICIAN 10 เปอร์เซ็นต์

จากการจัดฝึกอบรมและทดสอบช่างอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้ฟอร์ดประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมาย MASTER TECHNICIAN 10 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละศูนย์บริการ

การอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ

 • NEW MODEL TRAINING การอบรมสำหรับรถรุ่นใหม่
 • CURRICULUM หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของช่าง
 • PERFORMANCE IMPROVEMENT TRAINING (PIT) หลักสูตรเฉพาะกิจ เมื่อช่างมีปัญหา โดยดูจากรายงานของฝ่ายเทคนิคว่า มีช่างโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องใดมากเป็นพิเศษ ก็จะเปิดการอบรมเรื่องนั้น

เมื่อเรียนจบช่างระดับ TECHNICIAN แล้ว หากตัวแทนจำหน่ายเสนอชื่อว่าต้องการพัฒนาช่างให้เป็นระดับ SENIOR TECHNICIAN ก็ต้องส่งตัวมารับการอบรมต่อ โดยระหว่างนั้นจะมีการตรวจมาตรฐานเป็นระยะ โดยเขียนเป็นข้อกำหนดว่าช่างแต่ละระดับต้องทำอะไรเป็นบ้าง

ฟอร์ดเน้นการรักษาความรู้ความชำนาญนั้นไว้ โดยมีทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ และเรียกตัวเข้ามาตรวจที่ศูนย์ฝึกอบรม ถ้าช่างไม่เข้าใจก็จะมีการสอนและทดสอบใหม่ หรือ ON THE JOB TRAINING ในขณะทดสอบเลย พร้อมการตรวจมาตรฐานอย่างจริงจังในปี 2547 และจะตรวจให้ถี่ขึ้นเพื่อให้ช่างของฟอร์ดมีมาตรฐานเดียวกัน

ฟอร์ดสร้างความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ให้ช่างในระดับต่างๆ ด้วยหลากหลายวิธี เช่นการมอบประกาศนียบัตร, โล่ประกาศเกียรติคุณ, ป้ายติดเสื้อสำหรับช่างในระดับต่างๆ และนามบัตร เพื่อให้ช่างมีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าฟอร์ดทุกคนได้รับบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน

ในการฝึกอบรมช่าง อาจารย์ทุกคนต้องสอนตามคู่มือของฟอร์ด เพื่อให้ช่างมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับรถฟอร์ดและมีประโยชน์ในการซ่อมรถฟอร์ดโดยเฉพาะ

ทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีใบงาน มีข้อสอบ มีการกำหนดว่าต้องใช้ตำราเล่มใดบ้าง ทุกวิชาเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลัก เพื่อให้ช่างไม่ตื่นเต้นเมื่อซ่อมจริง ด้านหลังของทุกห้องเรียนมีพื้นที่สำหรับภาคปฎิบัติ และมีอาจารย์ 2 คน เพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง

นอกจากการฝึกอบรมช่างของฟอร์ดในประเทศไทยแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ยังถูกใช้ฝึกอบรมครูฝึกของฟอร์ดในเขตเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วยอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, แอฟริกาใต้, จีน,ใต้หวัน, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีการอบรมปีละ 3 ครั้ง โดยออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเนี้อหาในการฝึก

ฟอร์ดลงทุนกับอุปกรณ์การเรียน การสอนหลายล้านบาท เพื่อให้ช่างมีประสบการณ์ล่วงหน้าก่อนการซ่อมจริง เช่น ระบบไฟฟ้า ก็สั่งอุปกรณ์การสอนมาจากสหรัฐอเมริกา สามารถใช้สอนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจ ฟอร์ดก็มีแบบจำลองส่วนประกอบและการทำงานที่ดูแล้วเข้าใจง่าย อุปกรณ์จำลองการทำงานหรือ SIMULATOR ระบบต่างๆ

เช่น ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ หัวเทียนมีการจุดระเบิดจริง น้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายจริง เมื่อเร่งเครื่องก็จะเห็นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไป และที่สำคัญคือสามารถสับสวิตซ์ให้ระบบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ใช้สำหรับฝึกช่างให้วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ปัญหาให้ตรงจุดภายในเวลาที่กำหนด

บางอุปกรณ์ก็ดัดแปลงจากชิ้นส่วนจริง เช่นเครื่องยนต์จริงที่ใช้งานได้สำหรับฝึกวิเคราะห์ปัญหาเสียงดัง ที่เกิดจากชิ้นส่วนหรือระบบต่างๆ เช่นคลายหัวฉีดให้หลวมและเกิดเสียงดัง แล้ะวให้ช่างหาสาเหตุ

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อฝึกและสร้างนิสัยให้ช่างฟอร์ดรู้จักการวิเคราะห์ปัญหา ไม่ใช้การเดาหรือทดลองเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการซ่อมไม่ตรงจุด ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อม


ศูนย์ฟอร์ด ศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการและแผนกซ่อมสีตัวถัง
466 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
ฝ่ายบริการ SERVICE TEL: 02-743-4600 ต่อ 601-602 , MIBILE : 088-356-2456
แผนกซ่อมสีและตัวถัง TEL: 02-743-4600 ต่อ 144-145, 02-170-8228, 02-170-8229 FAX: 0-2743-4455 MIBILE : 087-797-1672 (สุขสันต์), 096-803-4492 (สุเทพ), 081-884-1991 (นิธิศ), 091-694-2294 (ประวีณ), 086-337-4486 (คุณมณฑิตา), 094-780-4114 (ศรัญญา), 082-920-9701 (ไพบูลย์)
Copyright © 2014 Ford Sales & Service (Thailand) Co., Ltd. | ฟอร์ดรถยนต์รถกระบะและSUVs
คีย์เวิร์ด : เช็คระยะ งานปัญหา ซ่อม ทำสี ตัวถัง ฟอร์ด รถ คุณภาพ เร็ว ดี ดีมาก ศรีนครินทร์ บางนา สุขุมวิท กรุงเทพ อโศก พัฒนาการ ลาซาล สมุทรปราการ ซีคอน พาราไดซ์ สวนรถไฟ อ่อนนุช เอกมัย พระราม9 เมกา ลุมพีนี อุดมสุข